Persondata

Information om indsamling og opbevaring af relevante personoplysninger om dig i forbindelse med behandlinger i klinikken:
Jeg indsamler kun data, der er relevante for min behandling og/eller lovpligtige i henhold til fx regnskabsloven.

Når du booker en tid hos Det Blide Tryk, registrerer jeg dit navn, dit telefonnummer og evt. din adresse, emailadresse og bopælsadresse samt evt. firmarabatkode og om du ønsker at modtage nyhedsbreve fra mig. Jeg fører desuden en kortfattet journal over dine behandlinger med henblik på at optimere dit forløb hos mig. Når du booker en tid, skal du også give afsamtykke til, at jeg indsamler disse data.

Jeg behandler dine data med omhu. Det betyder, at jeg forpligter mig til at forhindre offentliggørelse, uautoriseret adgang eller alternativ behandling af dine persondata.
Jeg videregiver som hovedregel aldrig dine personoplysninger til tredjepart, dog undtaget tredjepart som bistår mig med administration af min virksomhed, fx bogholderi/revision, hosting af it-systemer m.v. Ligeledes kan jeg videregive dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, jeg er forpligtet hertil.
Jeg opbevarer dine data, så længe det er lovpligtigt (fx i henhold til regnskabsloven) og/eller relevant for min behandling.

Du har altid adgang til selv at rette/slette dine kontaktoplysninger og evt. tilsagn til nyhedsbrev via din profil i mit bookingsystem, detblidetryk.onlinebooq.dk, eller ved henvendelse til mig (se nedenfor).

Du kan ligeledes altid trække dit samtykke tilbage med øjeblikkelig virkning, enten via din profil i mit bookingsystem, detblidetryk.onlinebooq.dk, eller ved henvendelse til mig (se nedenfor).

Har du ikke fået behandling hos mig i fem år, sletter jeg dine journaldata. Du kan altid få berettiget, slettet eller udleveret dine oplysninger ved henvendelse til mig (se nedenfor).

Henvendelse vedr. behandling af dine persondata skal rettes til:

Det Blide Tryk v/ Karen Bisgaard
CVR nr. 34408335
M D Madsensvej 16
3450 Allerød
Tlf.: 30 22 75 28
Mail: karen@detblidetryk.dk
www.detblidetryk.dk


Det Blide Tryk - Allerød Stationsvej 10, 3450 Allerød - tlf.: 30 22 75 28 - www.detblidetryk.dk - CVR: 34408335